Vaaliteemani Jyväskylän kuntavaaleissa

Opiskelijoiden laadukkaat mielenterveyspalvelut on taattava

Opiskelijoiden mielenterveysongelmien lisääntyessä hoitotoimenpiteet ovat kestämättömiä ja riittämättömiä. Lähetteetön malli ja terapiatakuu sujuvoittavat nopeaa hoitoonpääsyä. Sosiaali- ja terveyspalveluita uudistettaessa ja uudistuksia toimeenpantaessa opiskelijoiden asema on turvattava. Mielenterveyspalveluihin panostettaessa panostetaan suoraan kuntalaisten hyvinvointiin ja työkykyyn.

Saavutettavat liikuntapaikat sekä
ulkoilu- ja virkistysalueet luonnon monimuotoisuutta vaalien

Kaupungin ja kunnan vetovoimaisuutta voidaan parantaa laajoilla harrastusmahdollisuuksilla. Monipuolinen ja helposti saavutettava ympäristö on Jyväskylän kilpailuvaltti. Harrastuspaikkoja tulee lisätä luonnon monimuotoisuus säilyttäen, käyttäen hyödyksi jo olemassa olevaa rakennettua ympäristöä. Jyväskylästä luodaan aidosti liikuntapääkaupunki liikuntapaikkoja sekä ulkoilu- ja virkistysalueita kehittämällä.

Kaupungin talous pohjautuu vastuulliseen liiketoimintaan ja kestäviin hankintoihin

Jyväskylän tähdätessä hiilineutraaliuteen 2030, talouden tulee olla vastuullista. Hankkeiden, sijoitusten ja hankintojen on oltava kokonaisvaltaisesti kestäviä sekä paikallisia toimijoita työllistäviä. Jyväskylä edistää kiertotaloutta ja tuottaa palveluitaan resurssiviisaasti. Kunnassa panostetaan ilmastoinvestointeihin, jotka tuottavat tulevaisuudessa niin työpaikkoja kuin vastuullista talouskasvua.