Vaaliteemani Keski-Suomen aluevaaleissa

Nuorten ja opiskelijoiden sosiaali- ja mielenterveyspalvelut on taattava

16—30-vuotiaat muodostavat Keski-Suomessa suuren ja merkittävän väestöryhmän. Sosiaali- ja terveyspalveluita uudistettaessa ja uudistuksia toimeenpantaessa etenkin nuorten ja opiskelijoiden asema on turvattava. Palveluiden uudistuessa hoitopolun tulee olla saavutettava ja selkeä eikä palveluntarjoajien väliseen loukkuun tule jäädä.

Etenkin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen korkeakouluopiskelijoille laatimassa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa tulokset ovat olleet äärimmäisen huolestuttavia, sillä monet opiskelijoista kokevat yksinäisyyttä, uupumusta ja masennusta omassa arjessaan. Näin ei todellakaan kuuluisi olla, vaan nuorten ikäluokkien mielenterveyskriisi on otettava tosissaan!

Terapiatakuu palvelisi etenkin nuoria ja se tulisi ottaa viipymättä käyttöön Keski-Suomessa. Palveluntarjoajien kuilu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tulee kuroa umpeen, jottei jäädä mielenterveysongelmien kanssa lähetteiden kierteeseen. Nuorten ja opiskelijoiden äänen tuleekin kuulua heitä koskevissa päätöksissä, jotta Keski-Suomi voisi aidosti pitää huolta omistaan. 

Lähetteetön malli psykiatrisiin mielenterveyspalveluihinAluevaltuusto tulee päättämään erikoissairaanhoidon järjestämisestä hyvinvointialueella. Vääjäämättä keskustelu tulee siirtymään sekä resursseihin että potilaan palveluihin. Helpoin tapa karsia turhia resursseja on siirtyä psykiatrian lähetteettömään malliin.
 
Turhan hidas ja työläs vaihe luukkujen välillä on poistettava, jotta potilaat saavat apua nopeammin. Psykiatrisiin palveluihin hoitopolku on turhan byrokraattinen ja kankea. Yleislääkäri kirjoittaa reseptin ja lähetteen erikoissairaanhoitoon. Tapaamiseen hukkuu yleislääkärin arvokasta ja kallista työaikaa, hidastaen potilaan hoitoonpääsyä.

Lähetteettömässä mallissa terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä työhönsä eikä lähetteiden kirjaamiseen. Lähetteettömyys säästäisikin tärkeää työaikaa itse ihmisen auttamiseen. Malli on ollut käytössä muun muassa Lappeenrannassa, jossa palvelu on tehostunut ja yhä useampi saa apua ongelmiinsa.

Palvelusetelit parantamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuttaPalvelusetelit mahdollistavat nopeamman hoitoonpääsyn sekä madaltaa julkisen sektorin palveluiden kuormittuneisuutta. Pitkittyneiden hoitojonojen aiheuttamien sanktioiden kustannukset on turha kuluerä hyvinvointialueen budjetissa.

Suomen Yrittäjien laatiman kyselyn mukaan palveluseteli edistäisi palveluiden parempaa saavutettavuutta. Palvelusetelillä tarkoitetaan käytännössä hyvinvointialueen maksusitoumusta. Sitoumus korvaa yrityksen tuottamasta palvelusta ennalta määrätyn osuuden, joka on palvelusetelin arvo.

Palvelusetelin käyttöönotolla voidaan myös mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten työllistyminen yksityisellä sektorilla Keski-Suomen alueella. Tällöin Keski-Suomi säilyy kiinnostavampana alueena, parantaen alueen pitovoimaa.