Eduskuntavaalit 2023

Nuorten ja opiskelijoiden sosiaali- ja mielenterveyspalveluihin on panostettava

Panostukset sosiaali- ja mielenterveyspalveluihin ovat välttämättömiä, jotta mahdollisimman moni pysyy opiskelu- ja työkykyisenä. Panostuksista puhuttaessa keskustelu tulee vääjäämättä siirtymään resursseihin ja potilaan palveluihin. Ennaltaehkäisevät tukitoimet säästävät pitkässä juoksussa moninkertaisen määrän taloudellisia resursseja. Hyvinvoiva yksilö on myös yhteiskunnan sekä yhteisöjen etu, sillä hän voi toimillaan edesauttaa välillisesti monia muita matkallaan.

Helpoin tapa karsia turhia resursseja on siirtyä kansallisesti psykiatrian lähetteettömään malliin. Turhan hidas ja työläs vaihe luukkujen välillä on poistettava, jotta potilaat saavat apua nopeammin. Psykiatrisiin palveluihin hoitopolku on turhan byrokraattinen ja kankea. Yleislääkäri kirjoittaa reseptin ja lähetteen erikoissairaanhoitoon. Tapaamiseen hukkuu yleislääkärin arvokasta ja kallista työaikaa, hidastaen potilaan hoitoonpääsyä. Lähetteettömässä mallissa terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä työhönsä eikä lähetteiden kirjaamiseen. Lähetteettömyys säästäisikin tärkeää työaikaa itse ihmisen auttamiseen.

Etenkin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen korkeakouluopiskelijoille laatimassa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa tulokset ovat olleet äärimmäisen huolestuttavia, sillä monet opiskelijoista kokevat yksinäisyyttä, uupumusta ja masennusta omassa arjessaan. Näin ei todellakaan kuuluisi olla, vaan nuorten ikäluokkien mielenterveyskriisi on otettava tosissaan! Tähän on vastattava terapiatakuulla, joka palvelisi etenkin nuoria ja se tulisi ottaa viipymättä käyttöön kansallisesti. Terapiatakuun 30 miljoonan euron hintalappu kompensoituu, kun työssäkäyvät eivät joudu käyttämään sairaslomia tai siirtymään varhaiseläkkeelle madaltuneen työkyvyn johdosta. Palveluntarjoajien kuilu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tulee kuroa umpeen, jottei jäädä mielenterveysongelmien kanssa lähetteiden kierteeseen.

Laulu mielenterveydelle

Tässä alla on laulu mielenterveydelle. Laulaminen on mulle tärkeä tapa nollata keskellä kiireitä ja sitä kautta ylläpitää omaa mielenterveyttä. Tällä videolla lähestytäänkin tärkeää aihetta mulle mieluisaan tapaan musiikin avulla. Cover-versiossa on käytetty pätkiä kappaleesta Täällä pohjantähden alla ja Tämän sinitaivaan alla.

Mielenterveyden häiriöt koskettavat ihan kaikkia meistä jollain tavalla. Jokainen meistä joko tuntee henkilöitä, joilla on mielenterveyshäiriöitä tai sairastaa itse.

Opiskelijoiden yleisin lääkärikäynnin syy on mielenterveys. Opiskelijoiden haasteet mielenterveyden kanssa on erittäin huolestuttavaa ja aihe koskettaa varmasti jokaista meistä henkilökohtaisesti. Monen omassa lähipiirissä on henkilöitä jotka kärsivät mielenterveysongelmista ja avun saamisen haasteista. Esimerkiksi Kelan kuntoutuspsykoterapiaa tarjoavan terapeutin löytäminen on tällä hetkellä lähes mahdotonta ja monet tarjoavat seuraavia aikoja vasta seuraavan lukukauden puolelle.

Heikot mielenterveyspalvelut luovat myös eriarvoisuutta. Toimivat ja helposti saatavilla olevat mielenterveyspalvelut vähentäisivät eriarvoisuutta ja ongelmien ylisukupolvisuutta. Nyt hyvin toimeentulevat ihmiset saavat tehokkaimmin apua ja tukea.

Mielenterveyspalveluiden rahoitusta TULEE lisätä. Hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja prosessin helpottaminen on mittaamattoman arvokasta sekä inhimillisen hyvinvoinnin, että kaupungin talouden kannalta. Mielenterveyspalveluihin ja erityisesti ennaltaehkäisyyn suunnatut taloudelliset panostukset maksavat itsensä takaisin.

Tämä yhteiskunta – tai yksittäinen ihminen – ei tule kestämään tätä pahoinvoinnin määrä jos jotain muutosta ei tapahdu. Ja pian.

Täällä Pohjantähden alla x Tämän sinitaivaan alla – Petri Laaksonen

Täällä Pohjantähden alla: säv. Petri Laaksonen, san. Turkka Malin
Tämän sinitaivaan alla: säv., san. & sov. Iida Saarinen
Kitara: Roope Jokela
Avainviulu ja taustalaulu: Iida Saarinen
Sanat:

Täällä Pohjantähden alla, korkeimmalla kukkulalla.
katson kauas kaukaisuuteen, tulet uniin uudestaan...

Tämän sinitaivaan alla, orvokkeja kaikkialla,
ehkä jonkun niistä noukkia voin.
Tämän sinitaivaan alla, silti on huolia kertojalla,
koska näen ihmisen eksyvän.

Sinä vaadit mutta kukaan ei kuule, kerroit syvät salaisuudet,
tyhjä lupaus hetken lohdun toi.
Sinä sorrut ehkä sohvalle vaivut, toisten tahdottomuuteen taivut,
peiton alle peittää kaiken voi.

Hei huomatkaa että on kohta liian myöhäistä,
äyskäröitte vettä vaan on veneen pohjassa reikä,
eikä ketään kiinnosta.
Leikitään vaan piilosta.

Laskekaa kymmeneen, niin sillä välin joku piiloutuu,
eikä aina takaisin tuu.

Täällä Pohjantähden alla, korkeimmalla kukkulalla,
katson kauas kaukaisuuteen, tulet uniin uudestaan.
Täällä Pohjantähden alla, taivas täyttyy purppuralla,
siitä suojakseni peiton, minä itselleni saan.

Ja alla Pohjantähden, minä tulen, minä lähden
Ja vain Pohjantädhen nähden itken vuokses kyyneleen.

Muita teemajulkistuksia tiedossa 18.11.2022! Ota sosiaalisen median kanavat seurantaan, niin saat tuoreimman tiedon välittömästi tunnuksella @pjlaaksonen