Petri Laaksonen Keski-Suomen aluevaltuustoon

Ehdolla Keski-Suomessa numerolla 577

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaalit 2022

Nuorten ja opiskelijoiden sosiaali- ja mielenterveyspalvelut on taattava

Keski-Suomessa yhden suurimman väestöryhmän muodostavat 16-30-vuotiaat nuoret ja opiskelijat. Sosiaali- ja terveyspalveluita uudistettaessa ja uudistuksia toimeenpantaessa nuorten ja opiskelijoiden asema on turvattava. Palveluiden uudistuessa hoitopolun tulee olla saavutettava ja selkeä eikä palveluntarjoajien väliseen loukkuun tule jäädä.

Lähetteetön malli psykiatrisiin mielenterveyspalveluihin

Turhan hidas ja työläs vaihe luukkujen välillä on poistettava, jotta potilaat saavat apua nopeammin. Samalla terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä työhönsä eikä lähetteiden kirjaamiseen. Lähetteettömyys säästäisi tärkeää työaikaa itse ihmisen auttamiseen.

Palvelusetelit parantamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuutta

Palvelusetelit mahdollistavat nopeamman hoitoonpääsyn sekä madaltaa julkisen sektorin palveluiden kuormittuneisuutta. Palvelusetelin käyttöönotolla voidaan myös mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten työllistyminen yksityisellä sektorilla Keski-Suomen alueella.

Aluevaaleilla valittavat aluevaltuustot päättävät sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Sosiaalipalvelut sisältävät esimerkiksi

– Päihdetyön
– Perhetyön
– Vammaispalvelut
– Sosiaaliohjauksen
– Oppilashuollon

Terveyspalvelut sisältävät esimerkiksi

– Mielenterveyspalvelut
– Terveysasemat
– Neuvolapalvelut
– Ensiavun
– Päihdepalvelut

Pelastustoimi sisältää esimerkiksi

– Ensihoidon
– Liikennepelastamisen
– Väestönsuojelun
– Sopimuspalokunnat (mm. VPK)
– Tulipalojen sammuttamisen

1642932000

  days

  hours  minutes  seconds

until

Aluevaalien vaalipäivä